Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-12-10 uchwałą nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Żychlinie , Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania przew

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Justyna Rapsiewicz członek
Agnieszka Sidwa 0przewodniczący
Elżbieta, Wanda Sikora członek
Sylwia Sobierańska 1 wiceprzewodniczący
Ewa Stańczak członek
Paulina Żurawik członek