Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-12-10 uchwałą nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Żychlinie , Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania przew

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Rafał, Krzysztof Klimczak 1 wiceprzewodniczący
Leszek Kwiatkowski członek
Justyna Rapsiewicz członek
Agnieszka Sidwa członek
Zbigniew Wypych 0przewodniczący
Rafał Zajączkowski członek