Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dokonanie analizy gospodarowania zielenią na terenie Gminy Żychlin

Numer: 2, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Gminy Żychlin, p. Grzegorz Ambroziak
data wpływu: 2019-02-13

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Rafał, Krzysztof Klimczak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Gminy Żychlin, p. Grzegorz Ambroziak

Wydział merytoryczny: Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-02-26