Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zamontowanie progów zwalniających w sąsiedztwie przejścia dla pieszych, które zostanie wykonane przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żychlinie, przy ul. Żerowskiego 8

Numer: 1, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Gminy Żychlin, p. Grzegorz Ambroziak
data wpływu: 2018-12-14

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Rafał, Krzysztof Klimczak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Gminy Żychlin, p. Grzegorz Ambroziak

Wydział merytoryczny: Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Inwestycji, data odpowiedzi: 2018-12-24